Застрахователни искове

В качестовто си на Лойдс Агент за България, Фиделитас обслужва международния застрахователен пазар предлагайки пълен комплект от услуги свързани с оценка на застрахователни щети и уреждане на застрахователни претенции,  включващ: 

Застрахователни огледи и оценки - установяване характер, размер и причина на щети по всички видове стоки, превозвани по море, въздух или суша, в резултат на частна или обща авария 

Обследване на аварии

Изчисление, уреждане и изплащане  на застрахователни обезщетения

Съдействие при събития по застраховка "Отговорност на превозвача"

Организация на инспекции в чужбина чрез партньорска мрежа  

Регресни искове

Анализ и превенция на риска

Продажба на повредени стоки в резултат на застрахователно събитие