Лабораторни услуги

Анализ на зърнени култури

Анализ на зърнени култури


GAFTA акредитирана лаборатория за анализ на зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик), брашно, шрот

Виж Още
Анализ на маслодайни култури

Анализ на маслодайни култури


FOSFA акредитирана лаборатория за анализ на маслодайни култри (слънчоглед, рапица)

Виж Още