Опериране на складови площи и пристанищни услуги

Склад с площ 6 000кв.м. 

Товарене на зърно- 6 000т. до 10 000т. за 24ч.

Терминалът работи 24/7, бкл. събота и неделя

Собствена автомобилна везна HIPPO-S 3X18M / 60T

Нашата автомобилна везна осигурява висока точност на измерване, доказана във времето конструкция, издаване на кантарни бележки и лесно обслужване.

Електронният блок разполага с два серийни интерфейса, което позволява свързването към него на допълнителен отдалечен LED дислей (Remote Display) и на компютърна система със специализиран софтуер, който от своя страна позволява създаването и съхранението на база данни с всички измервания, проследяване в реално време, както и отпечатване на т.нар. кантарни бележки.

Съоражения:

Мобилни кранове:
2бр. с товароподемност – 100т. 
2бр. с товароподемност – 63т.

Ричстакери: 7 бр. – 45 т