Стоков контрол и експертни оценки

Стокови инспекции

Стокови инспекции


Количествен и качествен стоков контрол

Виж Още
Контрол на зърно

Контрол на зърно


Специализиран отдел за контрол на селскостопански продукти (зърнени и маслодайни култури) в съответствие с изискванията на GAFTA и FOSFA

Виж Още
Застрахователни искове

Застрахователни искове


Услуги свързани с оценка на застрахователни щети и уреждане на застрахователни претенции

Виж Още
Имуществени инспекции

Имуществени инспекции


Инспекции и оценки на щети по сгради, машини, съоръжения и материални запаси в резултат на наводнение, пожар, природни бедствия и други рискове

Виж Още