Services

Логистични услуги

Логистични услуги


Проектни товари
Спедиция на зърно
Морска логистика

Виж Още
Стоков контрол и експертни оценки

Стоков контрол и експертни оценки


Стокови инспекции
Контрол и фумигация на селскостопански продукти
Застрахователни оценки
Имуществени инспекции
Тестване на корабни баластни води

Виж Още
Лабораторни услуги

Лабораторни услуги


Анализ на зърнени култури
Анализ на маслодайни култури и растителни масла
Анализ за микотоксини, пестициди, диоксини (UHPLC/MS/MS и GC/MS/MS методи)

Виж Още
Услуги за морскaта индустрия

Услуги за морскaта индустрия


Морски инспекции
Услуги за морски застрахователи
Регистрови инспекции
Флагови инспекции

Виж Още
Опериране на складови площи и пристанищни услуги

Опериране на складови площи и пристанищни услуги


Складирането на стоки завършва пакета от интегрирани услуги, предлагани от нашата компания.

Виж Още