Inspecții Non-Marine

Inspecții în eventualitatea deteriorării clădirilor, bunurilor, stocurilor sau consumabilelor.

Situațiile de incendiu, inundații sau calamități similare.

Inspecția și evaluarea proprietăților asupra riscurilor prezentate.

Evaluări ale proprietăților.

Investigații ale creanțelor.